POWITANIE SEZONU 2018 z FSO POMORZE 08.04.2018

Powitanie sezonu 2018 w Rumii.

Zapraszamy wszystkich posiadaczy pojazdów polskich marek na rozpoczęcie sezonu FSO Pomorze.
Sezon 2018 powitamy na terenie malowniczego Parku Starowiejskiego przy Miejskim Domu Kultury w Rumi.

Oprócz wystawy naszych pojazdów na terenie parku znajdują się takie atrakcje jak dwa place zabaw dla dzieci, staw, śluza na rzecze i restauracja Gruzin Na Kaszubach (https://www.facebook.com/GruzinNaKaszubach/)

Jako Stowarzyszenie jesteśmy zobowiązani do zachowania porządku, przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska i przepisów sanitarnych.
Po zakończeniu imprezy jesteśmy zobowiązani do pozostawienia terenu w stanie uporządkowanym i uprzątniętym.

Na naszej imprezie niedozwolone jest:
– tzw. palenie gumy oraz niszczenie nawierzchni w żaden inny sposób
– zaśmiecanie na całym terenie zlotu
– niszczenie jakiegokolwiek mienia publicznego
– prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
– prowadzenie burd i zamieszek

Wyżej wymienione zalecenia dotyczą zarówno wystawców jak i innych uczestników imprezy, wszelkie próby łamania ich będą rozstrzygane na miejscu poprzez wezwanie odpowiednich organów.

Ale wierzymy że ta regułka jest tylko formalnością i nasze powitanie sezonu jak zawsze przebiegnie bez zarzutu 

Termin: 08.04.2018
Czas: od 12:00 do 15:00 – Ustawianie pojazdów od ok. 11:00
Miejsce: Park Starowiejski, Rumia ul. Mickiewicza 19

Mapka sytuacyjna – Na czerwono teren wystawy. Dojazd tylko od ul Mickiewicza

O szczegółach dotyczących imprezy będziemy informować na bieżąco.