FSO Pomorze i rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 1981 roku, decyzją Rady Państwa, wprowadzono w Polsce Ludowej stan wojenny. Decyzję tą potwierdził Sejm PRL, podejmując stosowną uchwałę w styczniu 1982 r. 

Fot. Archiwum Wojskowej Agencji Informacyjnej.

Dokładnie 33 lata później, tj. 13 grudnia 2014 roku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Sojusz”, Stowarzyszenie „FMW”, Fundacja Archiwum Drogi do Niepodległości, Chorągiew Gdańska ZHP oraz muzeum Sala BHP Stoczni Gdańskiej zorganizowali inscenizację wydarzeń z czasu stanu wojennego pod nazwą „Wydarzyło się w grudniu”. 
W czasie imprezy zorganizowano również pokaz aut jakie jeździły po naszych ulicach w tamtym okresie. Do udziału zaproszono Stowarzyszenie FSO Pomorze oraz gdyński Automobilklub Morski, w celu zaprezentowania niektórych pojazdów nalezących do członków obu organizacji.

Fot. Piotr Ziarkowski.

 

Fot. Piotr Ziarkowski.

W czasie imprezy, „Sojusz” zaprezentował prawie całe wyposażenie sprzętu wykorzystywanego przez Milicję Obywatelską, Zomo i LWP.


Fot. Konrad Kolasa.

Fot. Konrad Kolasa.
Fot. Konrad Kolasa.

Fot. Konrad Kolasa.
Uczestnicy inscenizacji wiernie odtworzyli ponury klimat początku lat 80 tych. Widać to było w dokładnym ubiorze funkcjonariuszy.

Zainscenizowano również wygląd ulicy ze stoiskiem drobnego handlu.

Fot. Konrad Kolasa.

W sali BHP zaprezentowano obrazy gdańskiego malarza Andrzeja Piwawskiego w ramach wystawy „Moja Solidarność”. Gdański IPN zorgazniował wystawę na temat ofiar stanu wojennego na Pomorzu. Pomimo upływu 33 lat, władzom Polski nie udało się ustalić pełnej listy ofiar śmiertelnych tamtych wydarzeń. 


Fot. Konrad Kolasa. 


Fot. Konrad Kolasa.

Smucić może jedynie brak udziału przedstawicieli władz miasta oraz związku zawodowego Solidarnosć w zorganizowanej imprezie.